Administrata publike të rikthejë të shkarkuarit

selia-pd

Nëpunësi civil, PD: Kushtetuesja provoi drejtësinë tonë.

Kushtetuesja provoi drejtësinë e pretendimeve të demokratëve dhe shpalli antikushtetueshmërinë e qeverisë për nëpunësin civil . Kjo është fitorja e parë ligjore e opozitës. Për juristin e PD-së Ivi Kaso, tashmë është detyrë e administratës të kthejë të larguarit nga puna që u zëvendësuan me militantë partiak. Sipas tij, nëse nuk ndodh kjo, atëherë do të vendosë gjykata për padrejtësinë që po u bëhet. “Vendimi i Kushtetueses vërtetoi pretendimet tona, që akti normativ për nëpunësin civil ishte antikushtetues. Ata që kanë statusin e nëpunësit civil gëzojnë të gjithë mbrojtjen ligjore. Të gjithë ata që janë larguar padrejtësisht nga administrata, pas 1 tetorit duhet të rikthehen në detyrë. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese zhbën veprimet e paligjshme të administratës të kryera që nga data 1 tetor. Administrata të marrë masa për rikthimin e punonjësve që janë larguar padrejtësisht nga puna. Nëse administrata nuk e bën këtë, atëherë është gjykata që me anë të vendimeve do ta detyrojë administratën që ti kthejë në punë punonjësit e pushuar padrejtësisht” – deklaroi Kaso. Gjykata Kushtetuese zbardhi dje vendimin që rrëzonte aktin normativ të qeverisë, që shtyn me 6 muaj hyrjen në fuqi të ligjit për nëpunësin civil. Sipas Kushtetueses, ndryshimi i një ligji me shumicë të cilësuar nuk mund të bëhet me një akt normativ që votohet me shumicë të thjeshtë votash. Ajo shprehet se Kuvendi nuk mund të miratojë me “shumicë të thjeshtë” një ligj të ri ose shtesa në një ligj të mëparshëm, të cilat kërkojnë “shumicë të cilësuar”, sepse në këtë mënyrë ligjet që kërkojnë “shumicë të cilësuar” mund ta humbasin rëndësinë e tyre. Gjykata kushtetuese argumenton se nuk jemi në kushtet e nevojës dhe urgjencës që legjitimojnë nxjerrjen e një Akti Normativ dhe për më tepër ky akt ka shkelur parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve pasi qeveria ka dalë mbi kompetencat e Kuvendit.